Kullanım Şartları

1Kullanım Şartları
PhotoBook Albüm yazılımının (bundan sonra yazılım olarak adlandırılacaktır.) ve/veya PhotoBook.com.tr sitesi tarafından sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adlandırılacaktır.), PhotoBook tarafından sunulan ürünlerin kitap, takvim ve kişiye özel kartlar (bundan sonra ürün olarak adlandırılacaktır) kullanımı, yazılımı kullananlar ve/veya hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır) ile Filmsan Ltd.şžti. (bundan sonra Filmsan Ltd. şžti. olarak adlandırılacaktır.) arasında akdedilen 17 maddelik işbu sözleşme koşularına tabidir. Kullanıcı yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla, Filmsan Ltd. şžti. ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ve hizmet şartlarına ilişkin işbu 17 maddelik sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yazılımı kullanma ve/veya hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. 1. Genel Kurallar • Kullanıcı, yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla aşağıda belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen şartları kabul etmiyorsanız photobook.com.tr sitesini ve/veya yazılımı kullanmayınız. • Kullanıcıya sunulan hizmete ilişkin genel bilgi ile kullanım şartlarını içeren web sayfası içeriği Filmsan Ltd. şžti. tarafından kullanıcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı, kullanıma devam ettiği sürece bu sayfada belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu şartları kabulü, kullanıcı ile Filmsan Ltd. şžti. arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir. Kullanıcının yazılımı kullanma ve/veya hizmetten yararlanma hakkı, kullanım şartlarına uygun hareket ettiği sürece geçerli olacaktır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Yazılım • Kullanıcı, yazılımı yüklemeden, kullanmadan veya kopyalamadan ya da üçüncü kişilerle paylaşmadan önce aşağıda belirtilen kullanım koşullarını okuduğunu kabul eder. Yazılımın aşağıda belirtilen koşulları kabul etmeyenlerce yüklenmesi ve/veya kullanılması yasaktır. • Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıya işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yazılımı yükleme ve kullanma yetkisi tanır. • Kullanıcı, ticari amaç gütmemek kaydıyla, yazılımı kopyalamakta ve başkaları ile paylaşmakta serbesttir. • Kullanıcı yazılımı satamaz, kiralayamaz veya herhangi bir şekilde gelir elde etmek için kullanamaz. • Kullanıcının yazılıma ait kaynak kodlara ulaşması, yazılımın kaynak metni ve veri tabanı hakkında her türlü bilgiyi elde etmesi veya elde etmeye çalışması veya tersine mühendislik yapması yasaktır. • Bu sözleşmedeki herhangi bir hükmün ihlal edilmesi veya ihmal edilmesinin ihtimal dahilinde olması durumunda Filmsan Ltd. şžti. tüm yasal yollara başvurma ve dava açma hakkına sahiptir. • Filmsan Ltd. şžti. yazılımın veya photobook.com.tr sayfasının kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve/veya doğabilecek herhangi bir zarardan ve/veya kazanç kaybından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. • Kullanıcının yazılımı bilgisayara yüklemeden önce, yazılım lisans sözleşmesi detayları için yazılım paketi içinde yer alan Yazılım Lisans Sözleşmesine bakması gerekir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Siparişin Verilmesi • Kullanıcının, Filmsan Ltd. şžti. tarafından sunulan ürün tasarım hizmetini kullanabilmesi, öncelikle yazılımı kendi bilgisayarına indirmesine bağlıdır. • Kullanıcı programı kendi bilgisayarlarına indirdikten sonra şahsına ait fotoğraf ve yazıları kullanarak istediği kitabı, takvim veya kartı tasarlayabilir. Kullanıcı programı her açışında güncelleme yapmak zorundadır. Bu işlem program tarafından otomatik olarak yapılır. Güncelleme en güncel ürün ve fiyat listesine ulaşımı sağlar. • Kullanıcı tasarımını oluşturduktan sonra, program içinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir. • Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri kitapta kullanılacak resimlerle beraber dosyalanıp ftp:filmsan.com.tr sitesine iletilir. Bu süre kullanıcının internet bağlantı hızına bağlı olarak değişebilir. • Sipariş bilgilerinin ve üründe kullanılacak verilerin tamamının kullanıcı tarafından baskı merkezine iletilmesinden sonra, photobook.com.tr sitesi ulaştırılan dosyanın sorunsuz ulaştığını kontrol eder. • Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra Filmsan Ltd. şžti. tarafından "Siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir" şeklindeki e-mail kullanıcıya iletilir. • E-mailin iletilmesinden sonra sipariş üretim aşamasına geçer. Filmsan Ltd. şžti. tarafından "siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir." şeklindeki e-mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış sayılmaz. • Tamamlanan siparişe ilişkin tüm bilgiler 90 gün süre ile Filmsan Ltd. şžti. tarafından arşivlenir ve süre sonunda silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen veriler kullanıcının açık izni alınmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Sipariş İptali • Siparişiniz bize ulaşıp dosyanın uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıcıya siparişinizin ulaştığına dair bir bildirim e-postası gönderilir. Bu işlemden sonra ürün üretim için baskı merkezine aktarılır. • Siparişi iptal etmek isteyen kullanıcı en kısa zamanda 0312 394 14 30 numaralı telefonu arayarak talebinizi sipariş koduyla birlikte iletir. Siparişiniz üretime geçmemiş ise iptal gerçekleştirilebilir. Bu konuda karar Filmsan Ltd. şžti. ne aittir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Teslim • Sipariş edilen ürünlerin 7-10 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırılması amaçlanmaktadır. Teslimatta herhangi bir gecikme kullanıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez. • Sipariş edilen ürünlerin teslimat sırasında herhangi bir hasara uğramaması için ürünler paketlenmiş halde taşıyıcıya teslim edilir. Paketlenmiş olarak taşıyıcıya teslim edilen ürünlere taşıyıcılar veya onların acenteleri tarafından verilebilecek zararlardan Filmsan Ltd. şžti. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. • Sipariş edilen ürünler anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile kullanıcıya ulaştırılır. Kargo ücreti kullanıcıya aittir. Kargo ücreti sipariş sırasında kullanıcıdan tahsil edilir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Sorumluluk • Filmsan Ltd. şžti. sipariş girilen verilerde oluşabilecek kayıplar ve/veya hasarlar nedeni ile herhangi bir sorumluluk altına girmez. • Sipariş edilen ürünün baskı kalitesi tamamen kullanıcı tarafından sisteme girilen görüntülerin çözünürlüğü ile ilgilidir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen görüntülerin çözünürlüğünün düşük olması durumunda sistem kullanıcıyı uyarır. • Kullanıcı, metin görüntüleri ve düzenleme de dahil olmak üzere ürün içeriğinin doğruluğunun kanıtlanmasından tek başına sorumludur. Kullanıcı ürün siparişi verdiği anda sipariş içeriğini onayladığını, siparişin verildiği şekilde basıma hazır olduğunu kabul eder. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Telif Hakkı • Filmsan Ltd. şžti. , sipariş edilen ürünler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yazılımın kullanımı ve/veya hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Kullanıcı sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul ve garanti eder. • Filmsan Ltd. şžti. kullanıcı tarafından sipariş edilen dosyaların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. • Kullanıcı, ürün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Garanti ve İade • Kullanıcı ürüne ilişkin tüm şikayetlerini, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde Filmsan Ltd. şžti. internet sitesinde bildirilen telefon numarasına iletir. • Yapılan bildirim üzerine yapılan değerlendirmede kullanıcı şikayeti haklı görülürse, Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıya, verilen siparişin tekrar basımından ibaret olan yeni bir ürün sunar veya ürün basımı için yapılmış tüm maliyetleri keserek kalan bedeli iade eder. Seçim hakkı Filmsan Ltd. şžti. 'ye aittir. Basım hataları dışındaki herhangi bir kullanım hatasından veya uygunsuz şatlarda saklamadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan Filmsan Ltd. şžti. sorumlu değildir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9. Ek Kurallar • photobook.com.tr sitesi ve yazılım yasak içerik içerebilecek şekilde kullanılamaz. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip içerik yasak içerik olarak değerlendirilir. - Yanıltıcı, pornografik, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, küfür vb. kapsayan içerik - Telif haklarına aykırı ve/veya hak sahibinin yazılı izni ve bilgisi olmadan kullanılan içerik - şžahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden içerik - Virüs, bozuk dosya vb. zararlı kod içeren ve/veya hizmetin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik içerik ve bilgisayar kodları - Yasadışı faaliyet özelliği taşıyan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik edici nitelikteki içerik • Filmsan Ltd. şžti. yazılımın ve/veya ürünün kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından yasadışı kullanımından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı sipariş ettiği ürüne ilişkin tüm telif haklarından tek başına sorumludur. • photobook.com.tr sitesi veya yazılım, sadece üyeliğe ilişkin tüm detayları ve doğru e-mail adresini belirten kişilerin kullanımına açıktır. Kullanıcının hizmetten yararlanması, istenen tüm bilgileri photobook.com.tr sitesine doğru eksiksiz ve güncel şekilde bildirmesine bağlıdır. • Reşit olmayan kişiler yazılımı ve photobook.com.tr sitesini sadece kredi kartı sahibi olan kullanıcı bir erginin izni ile kullanabilirler. • Filmsan Ltd. şžti. işbu sözleşmenin şartlarına aykırı davranma girişiminde bulunan veya bulunabilecek kişilerin photobook.com.tr sitesine ve yazılıma erişimini engelleme hakkını saklı tutar. • Filmsan Ltd. şžti., photobook.com.tr sitesinde bulunan veya herhangi bir amaç için bu siteye sunulan materyallerin doğruluğu, güncelliği, performansı, bütünlüğü veya uygunluğu için bir teminat veya garanti sağlamaz. Bu tür bilgi ve materyallerin belirsizlik ve hatalar içerebileceğini kullanıcı kabul eder. Bu belirsizlikler ve yanlışlıklar Filmsan Ltd. şžti.'nin sorumluluğu dışındadır. Filmsan Ltd. şžti. yazılımın ve/veya hizmetin kullanımından ya da kullanılamamasından ve kullanıcı hesabının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. • photobook.com.tr sitesinin, PhotoBook Albüm yazılımının ürünlerinin ve servislerinin içinde yer alan bilgi veya materyalin kullanımına ilişkin tüm risk kullanıcıya aittir. Filmsan Ltd. şžti. bu konuda sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük altına girmez. • Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıya sunulan, tasarım, düzen, fontlar (yazı biçimleri) görünüm ve grafikleri de içerir şekilde, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm hizmetler ve materyaller üzerinde hak sahibidir. Bu hizmetlerin ve materyallerin işbu sözleşmede yer alan telif haklarına ilişkin kurallara aykırı şekilde kullanımı ve/veya kopyalanması yasaktır. Kullanıcı bu materyalleri kopyalayıp çoğaltamaz. Kullanıcı bu yazılımları kullandığında kendisine ayrıca bildirilmesine gerek olmaksızın yazılımın hak sahibinin kullanım şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. • Yazılımın, yazılım içersindeki materyallerin ve/veya hizmetlerin izinsiz ve kapsam dışı kullanımı hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. • PhotoBook Albüm yazılımını kullanan/kullanacak kullanıcı uygulama indirilirken kullanılan e-posta adresine ve sipariş sırasında sisteme girilen e-posta adresine bilgilendirme, kampanya, tanıtım, yardım vb. şekilde oluşturulan elektronik posta içeriklerini almayı kabul ve tahakkuk etmiş olur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10. Anlaşmazlıkların Çözümü Yazılımın ve/veya hizmetlerin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. Gizlilik Politikası ve ilgi Güvenliği ' Gizlilik Politikası ' Filmsan Ltd. şžti. 'nin kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini bildirir. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir. - Filmsan Ltd. şžti. elde ettiği bilgiyi iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır. - Filmsan Ltd. şžti. bilgiyi sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar için toplar ve kullanır. - Filmsan Ltd. şžti. sadece hizmet amacına ve kapsamına uygun bilgileri toplar. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için gerekli tüm tedbirleri alabilir. - Filmsan Ltd. şžti. toplanan bilgilerin güvenliği için gerekli önlemleri alabilir. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcının özel tercihlerine ilişkin bilgileri kullanıcıya sunulan hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla ve bu hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde ve sürede elinde tutacaktır. - Filmsan Ltd. şžti. sadece aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kullanıcılara ait bilgileri işleme tabi tutma hakkına sahiptir. - Kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve kullanıcıların açıkça onay verdiği durumlarda, - Kullanıcı taleplerini gerçekleştirebilmek için, verilen bilgilerin işlenmesinin gerektiği durumlarda - İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda - Kamu yararının gerektirdiği hallerde veya işlemin resmi makamlar tarafından istenmesi durumunda, - Veriyi işlemeye - Filmsan Ltd. şžti.'nin kanunen yetkili olduğu durumlarda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. Hassas Bilgiler - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıların ırklarına ve etnik kökenine, politik fikirlerine, dini ve felsefi inançlarına, sağlıklarına ve cinsel tercihlerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde kayıtlarında bulundurmaz ve işleme tabi tutmaz. - Yukarıda belirtilen içerikteki bilgilerin - Filmsan Ltd. şžti. 'nin bilgisi dışında sisteme yüklenmesi durumunda, söz konusu içerikle ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıların bu gibi eylemlerinin tespiti halinde ilgili bilgileri silme ve/veya kullanıcı hesaplarını kapatarak hizmetten faydalanılmasını engellemeye yönelik tedbirler alma hakkına sahiptir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. Çerezlerin Kullanımı Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıların bilgisayarlarına belirli durumlarda çerez (cookie) yerleştirebilir. Çerezler photobook.com.tr sitesinden kullanıcı bilgisayarlarına gönderilen ve kullanıcılara özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Filmsan Ltd. şžti. aşağıda belirtilen durumlarda kullanım kolaylığı ve ek güvenlik amacıyla çerezleri kullanım hakkını saklı tutar. Filmsan Ltd. şžti. çerezleri kullanıcılara ait kişisel bilgileri ortaya çıkarmak için kullanmaz. Çerez kullanımını engellemek isteyen kullanıcı web tarayıcısının ayarlar bölümünden bu engellemeyi gerçekleştirebilir. - Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması gereken bölümlere kolay ve hızlı erişimini sağlanması amacı ile, - Hizmete ilişkin kullanıcı tercihlerinin kayıtlı tutularak kullanıcıların gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile, - Çevrimiçi ve özelleştirilmiş içerikli bölümlerde özel bilgilerin nasıl görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile, - photobook.com.tr sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi amacı ile, - Çevirimiçi güvenlik önlemleri amacı ile ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14. Bilgi Güvenliği Filmsan Ltd. şžti. kullanıcı tarafından sisteme girilen bilgilerin güvenliğine önem verir ve bu amaçla aşağıdaki tedbirleri alır. Filmsan Ltd. şžti. kullanıcı tarafından photobook.com.tr sitesine girilen bilgilerin güvenliği için gerekli her türlü fiziksel, elektronik ve yasal önlemleri alır. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcı tarafından sisteme girilen (kredi kartı bilgileri vb) önemli bilgileri Güvenlik Soket Katmanı Teknolojisi (SSL) ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplar. Bu şekilde sisteme girilen bilgilerin internet üzerinden kötü niyetli kişilerce kullanılma ihtimali en düşük seviyeye indirilmiş olur. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcılara ait kredi kartı bilgilerini, kredi kartı ile bedel tahsilatı gerçekleştirildikten sonra siler. İşlemler esnasında kredi kartı numarası, bankanın POS sistemine gönderilerek bedel tahsilatı için kullanılır. - Filmsan Ltd. şžti. kullanıcıdan aldığı bilgilere, sadece hizmet amacına yönelik olarak ve ilgili personel tarafından erişilebilmesini sağlar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. Profesyonel Kullanım • PhotoBook Album, profesyonel kullanıcılara PhotoBook Album Logosu olmayan kitap basma hizmeti sunmaktadır. • Profesyonel kullanıcı olmak isteyenler 0312 394 14 30 numaralı telefondan, yada destek@photobook.com.tr e-posta adresinden PhotoBook Album ile temasa geçip bu isteklerini belirtmelidirler. • Profesyonel kullanıcılar siparişlerini verirken her seferinde kendilerince belirlenerek PhotoBook Album'e bildirmiş oldukları e-posta adresini kullanmalıdırlar. 16 - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1) TARAFLAR 1-1) Satıcı: Filmsan Ltd. Şti. Adres: Ivedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1515 Sokak No.40 Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312.395 27 27 E-Posta adresi: destek@photobook.com.tr 1-2) Tüketici: Ad, Adres, Telefon, E-Posta adresi üyelik bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir. Madde 2) KONU VE KAPSAM 2-1) İş bu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Satıcıya ait www.photobook.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 2-2) Tüketici, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 2-3) www.photobook.com.tr sitesinde ürün tanıtım sayfasında ve ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirmeler ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 2-4) Sipariş gerçekleştiği anda TÜKETICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Madde 3) MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ 3-1) Mal/hizmetin adı ve cinsi, adedi ödeme şekli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.photobook.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Madde 4) FATURA ve TESLİMAT BİLGİLERİ 4-1) Fatura Bilgileri : Fatura Adresi, Faturadaki Unvan üyelik bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir. 4-2) Teslimat Bilgileri : Teslimat Adresi, Teslim Edilecek Kişi sipariş bilgileri ile kayıt altında bulunmakta ve faturada belirtildiği gibidir. Madde 5) GENEL ŞARTLAR 5-1) 18 yaşından küçük kişiler www.photobook.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. 5-2) Satıcı, www.photobook.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. 5-3) Tüketici, www.photobook.com.tr den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. 5-4) Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. 5-5) Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edebileceğini kabul eder. 5-6) Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Madde 6) SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6-1) Teslimat masrafları Tüketiciye aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. 6-2) Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 6-3) Kargo firmasının, ürünü Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Sözleşme konusu mal/hizmet, Tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. 6-4) Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi veya tedariği mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici’ye iade eder. Bu suretle satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 6-5) Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya teslimat adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.photobook.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 9- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. 6-6) Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri tüketici tarafından karşılanacaktır. 6-7) Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı varsa hediyesi ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketiciden kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketiciye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir. Madde 7) TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7-1) Tüketici, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Tüketiciye aittir. 7-2) Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra eğer ödeme kredi kartı ile yapıldıysa Tüketiciye ait kredi kartının Tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Tüketiciye aittir. 7-3) İşbu sözleşme ve EK bilgilendirmeler ile sözleşmeler için damga vergisi ve diğer tüm vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri Tüketiciye aittir. Madde 8) CAYMA HAKKI 8-1) Tüketici, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. 8-2) Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 9. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.photobook.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. 8-3) Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Tüketiciye teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketiciye iade edilir. 8-4) Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 8-5) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli tüketici tarafından karşılanır. Madde 9) CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER 9-1) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, Tüketici’nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici’nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır. 9-2) Tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik risk taşıyan mal/hizmetler (kulaklık vb. gibi), kopyalanarak orjinalliğini kaybeden her türlü yazılım ve programlar ile çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartına bağlıdır. Madde 10) MUCBİR SEBEPLER 10-1) Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Madde 11) YETKİLİ MAHKEMELER 1-1) İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Madde 12) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Filmsan Ltd. Şti. ( photobook.com.tr ) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla photobook.com.tr tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir: • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile, • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle, Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Matbaacılar Sitesi 1515 sokak no : 40 Yenimahalle /ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 0312 394 14 30 telefon numarasından iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.