Yayınlanma Tarihi : 00 – 00 – 2020

Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

Filmsan Ltd. Şti.  kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir.

Gizlilik Politikası’ Filmsan Ltd. şžti. ‘nin kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini bildirir.

– Filmsan Ltd. ޞti, sipariş yolu ile gelen fotoğrafların kişiye özel olduğunu bilir ve ona uygun haraket eder.
– Filmsan Ltd. ޞti, siparişte yolu ile gelen fotoğrafları kesinlikle başkası ile paylaşmaz.
– Filmsan Ltd. ޞti, elde ettiği bilgiyi iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
– Filmsan Ltd. ޞti, bilgiyi sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar için toplar ve kullanır.
– Filmsan Ltd. ޞti. sadece hizmet amacına ve kapsamına uygun bilgileri toplar.
– Filmsan Ltd. Şti. kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için gerekli tüm tedbirleri alabilir.
– Filmsan Ltd. ޞti. toplanan bilgilerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri alabilir.
– Filmsan Ltd. Şti. kullanıcının özel tercihlerine ilişkin bilgileri kullanıcıya sunulan hizmetlerle ilgili
  olmak kaydıyla ve bu hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde ve sürede elinde tutacaktır.
– Filmsan Ltd. Şti. sadece aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kullanıcılara ait bilgileri işleme tabi tutma hakkına sahiptir.
– Kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve kullanıcıların açıkça onay verdiği durumlarda,
– Kullanıcı taleplerini gerçekleştirebilmek için, verilen bilgilerin işlenmesinin gerektiği durumlarda,
– İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda,
– Kamu yararının gerektirdiği hallerde veya işlemin resmi makamlar tarafından istenmesi durumunda,
– Veriyi işlemeye – Filmsan Ltd. Şti.’nin kanunen yetkili olduğu durumlarda,

Hassas Bilgiler

– Fimsan Ltd. Şti. kullanıcıların ırklarına ve etnik kökenine, politik fikirlerine, dini ve felsefi inançlarına,
  sağlıklarına ve cinsel tercihlerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde kayıtlarında bulundurmaz ve işleme tabi tutmaz.
– Yukarıda belirtilen içerikteki bilgilerin – Fimsan Ltd. şžti. ‘nin bilgisi dışında sisteme yüklenmesi durumunda,
  söz konusu içerikle ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir.
– Fimsan Ltd. ޞti. kullanıcıların bu gibi eylemlerinin tespiti halinde ilgili bilgileri silme ve / veya kullanıcı hesaplarını
  kapatarak hizmetten faydalanılmasını engellemeye yönelik tedbirler alma hakkına sahiptir.